Aanpak

 

Technologische aanpak productontwikkeling

 

Tijdens productontwikkeling zitten tussen het eerste idee en het lanceren van een nieuw product op de markt verschillende stappen. Foodlight Consultancy richt zich met name op de technische stappen en hindernissen die overwonnen moeten worden.

 

 

foodlight technologische aanpak

 

1

Formulering

 

In de formuleringsfase worden randvoorwaarden opgesteld wat betreft producteigenschappen, een basisreceptuur wordt opgesteld en grondstoffen worden geselecteerd.

 

 

2

Selectie van proces

 

Vervolgens dient te worden nagedacht over het te kiezen proces. Wat zijn de randvoorwaarden vanuit formulering en wat zijn de randvoorwaarden vanuit logistiek en kostprijs?

 

 

3

Kleine schaal testen

 

Op laboratorium schaal zullen een aantal formuleringen en concepten moeten worden gemaakt en getest. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van modelachtige systemen omdat op productieschaal nog niet kan worden getest.

 

 

4

“Proof-of-principle”

 

Vanuit de laboratorium of kleine schaal fase komt een beste variant. Deze voldoet het meest aan de gestelde randvoorwaarden. Het concept is aangetoond als "Proof-of-principle".

 

 

5

Pilot (of productie) schaal testen

 

Op (middel)grote schaal zullen met het "proof-of-principle" concept testen worden uitgevoerd.

 

 

6

Optimalisatie

 

Vanuit de pilot schaal zullen een aantal verbeterpunten komen die in de optimalisatie fase worden getest. Het is ook mogelijk dat wederom naar de formulering of het proces moet worden gekeken (fase 1 of 2).

 

 

Stap 6 wordt gevolgd door stap 7 of door stap 1

 

Vaak heeft het product meerdere ontwikkelingscycli nodig om te komen tot het gewenste product.

 

 

7

Productie

 

Er kan worden overgegaan tot productie. Zeker in de beginfase zijn soms nog wel aanpassingen in formulering of proces nodig.

 

 

 

 

 

foodlight

Foodlight Consultancy is het bedrijf van Jeroen Grandia. Foodlight helpt de levensmiddelen- en aanverwante industrie om nieuwe of verbeterde producten te ontwikkelen door het aanbieden van technisch advies, trainingen en praktische ondersteuning.

 

De combinatie van een (bio-) chemische achtergrond, een creatieve geest, 20 jaar praktische ervaring in de productontwikkeling in contract R&D en een uitgebreid netwerk in de levensmiddelen industrie en kennis-instellingen maakt dat het advies leidt tot snelle en efficiënte productontwikkeling.

 

foodlight contact